หน้าหลัก arrow ข้อมูลทั่วไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดกาญจนบุรี Print E-mail
Written by onanong.p@   
.................................................................................................................................................................................

คำขวัญจังหวัดกาญจนบุรี


 

ที่ตั้งและอาณาเขต


จังหวัดกาญจนบุรีอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ไปทิศตะวันตกประมาณ 129 กิโลเมตร ตามเส้นทางนครปฐม-บ้านโป่ง-กาญจนบุรี
มีพื้นที่ 19,483.148 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12 ล้านไร่ ใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ รองจากจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดเชียงใหม่
มีชายแดนติดต่อกับสหภาพพม่า ระยะทางประมาณ 370 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
 
ทิศเหนือ จดจังหวัดตาก จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดสุพรรณบุรี และสหภาพพม่า
ทิศตะวันออก จดจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดราชบุรี
ทิศตะวันตก จดสหภาพพม่า โดยมีเทือกเขาตะนาวศรี เป็นแนวเขตแดนระหว่างประเทศ
ทิศใต้ จดจังหวัดราชบุรี

เขตการปกครอง

จังหวัดกาญจนบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 13 อำเภอ ประกอบด้วยอำเภอเมืองกาญจนบุรีอำเภอทองผาภูมิ อำเภอท่าม่วง อำเภอท่ามะกา
อำเภอไทรโยค อำเภอบ่อพลอย อำเภอพนมทวนอำเภอเลาขวัญ
อำเภอศรีสวัสดิ์ อำเภอสังขละบุรี อำเภอด่านมะขามเตี้ย อำเภอหนองปรือ และอำเภอห้วยกระเจา
- 95 ตำบล 959 หมู่บ้าน
- 2 เทศบาลเมือง 28 เทศบาลตำบล
- 1 องค์การบริหารส่วนตำบล
- 91 องค์การบริหารส่วนตำบล